artista en residència, tardor 2021, hivern i primavera 2022

 

QUEER VALLÈS OCCIDENTAL, és un grup de persones queer, racialitzades, trans, no binàries, lesbianes i mariques residents a Sabadell. Porten temps pensant en la mancança d’espais disidents a la ciutat. Amb aquest porjecte volem realitzar una recerca col·laborativa sobre com s’haruia de dissenyar un espai segur pel col·lectiu de la ciutat.

 

PROJECTE EN RESIDÈNCIA:

Espai segur

Reivindicant la tradició queer de les nostres avantpassades en el món artístic, el projecte pretén obrir aquest espai a l’experimentació de cossos dissidents sense els prejudicis heterosexuals, masculins i misògins amb els que lluitem dia a dia. Llavors la seva pràctica artística tracta de dissenyat l’espai per dur pràctiques com el travestisme, playback, teatralitat, performance, ball room i el lleure com un element necessari per a la identificació amb la nostra ciutat i sentir-nos empoderades d’un espai públic. A pesar que l’objectiu inicial era acomplir aquest projecte a espais oberts, les actuals violències que encara comporta veure cossos dissidents performant gènere de manera no normativa amb el públic i per aquesta raó es creu necessari trobar encara espais tancats a ulls de la norma.