Artista en residència, tardor 2021

 

LEIA GOIRIA, (Mallorca, 1995) artista feminista formada a Barcelona.

Els eixos centrals del seu treball s’emmarquen entre l’art tèxtil, els feminismes, la instal·lació, la performance i els llenguatges gràfics. Partint d’una metodologia feminista, el seu interès se centra en el treball col·lectiu, horitzontal i la participació activa del públic com a estratègies polítiques per a bandejar les pràctiques hegemòniques i individualistes que solen acompanyar els processos artístics.

La seva obra ha estat exposada en Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats, La Virreina Centre de la Imatge, Museu d’Art Tèxtil Contemporani Grau Garriga, Ca la Dóna (FemArt), la Galeria Espronceda a Barcelona i en el Casal Solleric de Mallorca, entre altres.

Crec que l’art al costat de la cultura han d’estar guiats per ideals renovadors que denunciïn i desafiïn les desigualtats socials, així com impulsin estratègies, esquerdes i subversions en els propis sistemes que les perpetuen. Per això la meva obra se centra en: l’anàlisi crítica de les representacions socials de les dones en les societats patriarcals, la invisibilización dels caràcters sexuals femenins, la denúncia dels estàndards de bellesa i feminitat, el reconeixement de genealogies femenines i feministes invisibilitzades per la Història de l’Art, l’ús del llenguatge com a formes de configuració de realitats i possibles transgressions en els imaginaris col·lectius, la relació entre els espais privats-públics, l’ocupació o desocupació i les violències que s’exerceixen en aquests espais.

Foto: Irene Fernández, TimeOut

 

PROJECTE EN RESIDÈNCIA:

En construcción

Tracta d’expandir la seva recerca sobre processos i pràctiques artístiques comunitaris aprofundint sobre la perfomatividad i la implicació del públic en la pròpia construcció i significat de l’obra, donant major importància als processos i la recerca per sobre dels resultats finals.