SUITE IBÈRICA: Programa d’accions que explora el present de la música d’acció a Ibèria

Divendres, 25 de setembre de 2020.

 

Nieves Correa (Madrid, 1960) és una de les principals representants espanyoles de l’art d’acció com a artista i com a activista, fundadora de plataformes com Public – Art i festivals com Acción!MAD. Com a artista, explora, des de finals dels anys vuitanta, l’art d’acció com a instrument per desvincular-se de l’objecte artístic. A partir de la realitat tangible construeix narracions diferents mitjançant la seva pròpia presència, els espais acuradament escollits, els materials utilitzats i el temps com a element inherent de la performance.